วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

📣📣 #ประชาสัมพันธ์ 👉🏻 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม "6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) สำนักงานกศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (กศจ.นครปฐม) ครั้งที่ 3/2566

  วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมจัดประชุมคณะกรรม...