วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อตามทะเบียนบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น