วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เข้าร่วมพิธีงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางธรรศญา กรอธิพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 160 รูป รับบิณฑบาต โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ องค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (กศจ.นครปฐม) ครั้งที่ 3/2566

  วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมจัดประชุมคณะกรรม...